KẾ HOẠCH ĐẾN

 


CÔNG TÁC TUẦN 9

TUẦN LỄ THI ĐUA TUẦN HỌC TỐT, HOA ĐIỂM 10 DÂNG THẦY CÔ
THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG. CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH THI TIẾNG HÁT HAY VÀ LÀM BÁO TƯỜNG TRONG HỌC SINH
THÚ 3: HỌC BÌNH THƯỜNG
THỨ 4 HỌC BÌNH THƯỜNG. QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN VỀ VĂN PHÒNG
THÚ 5: HỌC BÌNH THƯỜNG VÀ HỌC BÙ CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 6. RIÊNG LỚP 9 HỌC 2 TIẾT CỦA TUẦN 6
THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT HSG K6,7,8 ĐẾN HỊC SINH. 
THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG.
➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤


CÔNG TÁC TUẦN 8

TUẦN LỄ TIẾP TỤC THI CÁC MÔN HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
TUẦN LỄ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
TUẦN LỄ BẮT ĐẦU VÀO LỚP LÚC 12H30'
THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG
CC NGOẠI KHÓA SỐT XUẤT HUYẾT
THỨ 3: HỌC BÌNH THƯỜNG
NỘP ẢNH CỦA HỌC SINH ĐỂ LÀM THẺ HỌC SINH
THỨ 4: HỌC BÌNH THƯỜNG
THỨ 5: HỌC 2 TIẾT HĐNGLL TIẾT 3,4 LÚC 8H40'
GVCN ĐƯA BÀI THUYẾT TRÌNH LÊN WEB LỚP
CHIỀU SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LÚC 13H30'
THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG
THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG
GVCN LÊN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN ĐỂ NHÀ TRƯỜNG DUYỆT
HỌP LỚP TRƯỞNG TIẾT CHỦ NHIỆM
LÀM VỆ SINH BÀN GHẾ
➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤
 

CÔNG TÁC TUẦN 7


THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG
    CC: NGOẠI KHÓA 20/10 CỦA TỔ NGỮ VĂN
THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG
THỨ 5: SINH HOẠT 20/10 LÚC 14H
THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG
THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG
    SÁNG : KHỐI 6, 8 THI CỜ VUA.
➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤


CÔNG TÁC TUẦN 6

THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG
   CC: NGOẠI KHÓA SỐT XUẤT HUYẾT
THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG
   HẠN CHỐT QUYẾT TOÁN BHYT, BHTN
THỨ 5: HỌC SINH NGHỈ HỌC
   THI HSG TP KHỐI LỚP 9 TẠI TRƯỜNG
THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG
➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤

CÔNG TÁC TUẦN 5 (TRỰC TUẦN)

TUẦN LỄ BAN GIÁM HIỆU DỰ GIỜ
THỨ 2: TRỰC TUẦN THEO KẾ HOẠCH
     HỌC TKB THỨ 5, CA SÁNG VUI TRUNG THU TIẾT 1, HỌC TỪ TIẾT 2
   CHIỀU SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN, ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG
THỨ 5: HỌC TKB THỨ 2, KHÔNG CHÀO CỜ . SÁNG:LAO ĐỘNG TÌNH NGUYỆN
THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG.


➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤


CÔNG TÁC TUẦN 4

- THỨ 2: CC: PHÁT ĐỘNG QUỶ NHÂN ĐẠO TRONG HỌC SINH VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
   NỘP BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
  BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP
- THỨ 3, 4: HỌC  BÌNH THƯỜNG
- THỨ 5: HỘI NGHỊ CB CN VC
- THỨ 6:, 7 : HỌC BÌNH THƯỜNG
       PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ NẠN NHÂN DA CAM, DIOXIN
       NỘP DANH SÁCH HB TSĐT, ĐÔI BẠN CT

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤

CÔNG TÁC TUẦN 3

- TUẦN LỄ ĐĂNG KÝ TUẦN HỌC TỐT, TIẾT HỌC TỐT
- GỞI GIẤY MỜI TRƯỞNG BDD CMHS DỰ HỘI NGHỊ TRƯỜNG
- THƯ 2: CC: NGOẠI KHÓA ATGT 6H45
- THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG
- THỨ 5: HỌC 2 TIẾT HĐNGLL TIẾT 3,4
   13H 30 HỘI NGHỊ TỔ, CÔNG ĐOÀN
- THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG, NỘP BÀI DỰ THI VẼ TRANH ATGT
- THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG
  SHL: ĐẠI HỘI CHI  ĐỘI 

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤

CÔNG TÁC TUẦN 2

- THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG, CC: NGOẠI KHÓA Y TẾ
 - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG
- THỨ 5: HỌC TKB THỨ 7
- THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG
    GỬI GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH
                                                                      - THỨ 7: KHỐI 6 NGHỈ
                                                                           GVCN BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC SINH
                                                                CHỦ NHẬT: HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH THEO CA 
➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤


CÔNG TÁC TUẦN 1

- TUẦN HỌC ĐẦU TIÊN, CA CHIỀU VÀO LỚP LÚC: 12H 45
- THỨ 3: KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI LÚC 6H30 NGÀY 5/9, HỌC TKB THỨ 2
- THỨ 4 HỌC BÌNH THƯỜNG.
- THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG
- THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG

                                                                 BẦU BAN CÁN SỰ,  CHÉP THỜI KHÓA BIỂU

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

           Trong giờ sinh hoạt lớp chiều nay (18/11/2017), sau khi nghe báo cáo sơ kết tuần và công tác đến, tập thể đã có buổi tiệc nho nh...